Υδραλικά Έργα – Μελέτες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
MAYOTTE – ΓΑΛΛΙΑ
Α/Κ ΑΜΑΡΙΟΥ ΒΟΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ρ. ΧΟΛΟΡΕΜΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ (ΒΟΛΟΥ)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΑΤΖΑ
ΒΙ.ΠΑ. Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΓΕΦΥΡΕΣ Γ1 ΚΑΙ Γ2
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ Π. ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΕΡΓΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ Της ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β2 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2.4
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΚΟΜΒΟΙ Κ6, Κ7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΤΥΡΙΑ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (Μ.Ε.Ρ.)
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ-ΓΡΑΒΕΝΑ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ - Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ 5.1, 5.2, 5.3
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ – ΑΡΔΑΝΙΟ – ΜΑΝΔΡΑ
ΕΠΙΛΙΜΕΝΙΟΣ, ΣΗΡΑΓΓΑ C&C ΝΑΤΟ
ΕΥΔΑΠ – ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ - ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΚΛΕΙΔΙ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ – ΕΥΖΩΝΟΙ
ΚΟΜΒΟΣ Κ1 ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΕΔΕΣΣΑ
ΠΡΟΣΠΕΡ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ)
ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΕ: ΣΣΑ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ (Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ BEACH VOLLEY ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΗΣ TOMBWA ΑΓΚΟΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 300 ΧΛΜ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ