Εμπειρία

Εργαζόμενος ως μελετητής από το 1991.

Συνιδρυτής και μέτοχος της Εταιρείας ΠΡΑΞΙΣ Ο.Ε. από το 1992.

Συνιδρυτής και μέτοχος της Εταιρείας ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. από το 1999.

Μεγάλη εμπειρία σε σχεδιασμό και μελέτη έργων αποχέτευσης (ομβρίων και ακαθάρτων), αντιπλημμυρικής προστασίας, αποχέτευσης-αποστράγγισης έργων οδοποιίας, κτηριακών έργων κλπ έργων υποδομής.

Εμπειρία, επίσης, σε τοπογραφικές μελέτες.

Συνεργασίες

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
OBERMEYER HELLAS
ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.
ΜΑΓΚΟΥΡΙΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ)