Βασικότεροι πελάτες

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ENB Α.Ε.
ΕΝΜ Α.Ε.
ΠΡΑΞΙΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΣΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Κ/Ξ ΔΕΠΑ ΒΟΛΟΥ
Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε. - BOWEN WATERTECH LTD
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
ΙΔΙΩΤΕΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ)
ΤΑΜΠΟΥΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ-ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ